11 መዓልትታት – ኣብ ጋሽ ባርካ!

ኣብ ጋሽ ባርካ!(ባድመ፣ አቑርዳት፣ ባረንቱ፣ ሃይኮታ፣ ተሰነይ፣ ጎልጅ)ኣብ ዝሃለፉ 11 መኣልታት ካብ ባድመ ብምጅማር አብ አቑርዳት፣ ባረንቱ፣ ተሰነይ፣ ሃይኮታን ጎልጅን ተዛዊረ። ብዝሃብኩዎ ሴሚናራት ብአተሓሳስባ ኤርትራውያን መንእሰያት ናይ ብሓቂ ዓጊበ’ለኹ። ኤርትራ ተካኢ ሰብ ኣለዋ! ክጽሕፎ’የ! በዚ አጋጣሚ’ዚ ነዚ ነዊሕ ዑደት ዘሳለጡለይ ንሚኒስትር ቱሪዝም አስካሉ መንቆርዮስ፣ ንማሕበር መንእሰያት አቦ ወንበር ሳልሕ፣ ናይ ዞባ ጋሽ ባርካ ማሕበር መንእሰያት ማርቆስ ግርማጽዮን፣ ናይ ንኡሳን ዞባታት ብጾቱን፣ አማሃደርቲን፣ ንተሳተፍቲን ዓቢ ምስጋና የቕርብ።(ዑደተይ ይቅጽል። ናብ ዞባ ዓንሰባ፣ ናብ ዞባ ደቡብ፣ ናብ ዓዲቀይሕ ዩኒቨርሲቲ፣ ናብ ዓዲታት ገማግም ባሕሪ፣ ናብ ወታሃደራዊ መዓስከራት ክቅጽል’ዩ።)”በዓቲ ቲራቮሎ” ኣብ ኤርትራ ብዝሓሰረ ዋጋ ወይ ድማ ብነጻ ክዝርጋሕ ስፖንሰር ግበሩ!

Book donation – Visit: https://derasiw.com/book-donation/

close

Leave a Reply